• 0850 532 36 23
  • 0555 302 00 30
  • erozaydin@gmail.com
Web Yazılım Hizmetleri  Ve Müşteri Beklentileri

Web Yazılım Hizmetleri Ve Müşteri Beklentileri

  • Editör

                Günümüzde bilişim sektörünün inanılmaz büyümesi ve hayatımızın her alanına dahil olması işletmelerimizi web sayfası yaptırma sına mecbur bırakmaktadır. Web sayfası ticaret hayatında var olabilmenin ön şartlarından bir tanesi halindedir. İşletmelerin geniş kitlelere düşük maliyetlerle ulaşabilmesi, hızlı iletişim, aktif pazarlama gibi konularda web sayfaları ve diğer internet imkanları büyük avantajlar sunmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında bir çok web sayfasının gerektiği gibi çalışmadığı , işletmeye sunması gereken dinamikleri sunamadığı gözlemlenmektedir.  Güçlü ve dinamik web sayfasının temel bileşenleri arasında teknik alt yapının yanı sıra güncellenmesi , trafik hızının kontrol edilmesi, dışardan gelebilecek saldırılara karşı korunaklı olup olmaması gibi konular yer almaktadır. Bu gereklilikler de hiç şüphesiz ki; hizmet alan ve hizmet sağlayıcı arasında güçlü bir iletişimi zorunlu kılmaktadır. Aksamadan sürdürülen diyaloglar web sayfasının daha işlevsel daha güçlü ve daha dinamik olmasını sağlayacaktır.  Web sayfalarının yapılması ve işletilmesi sürecinde hizmet alan ve hizmet sunan arasında güçlü diyaloğun sürdürülebilmesinin ön şartı ; hizmet sunan işletmelerin konusuna hakim olması, hizmet alan işletmelerin de neler istediğini net olarak aktarabilmesidir.  

Fobe Yazılım uzun yıllar bir çok sektörde hazırlamış olduğu ve işlettiği web sayfaları ile geniş bir kitlede müşteri memnuniyeti sağlamıştır. Müşterileriyle işin tanımı ve süresi önceliğinde anlaşma sağlayan Fobe Yazılım işletmelerine dinamik ve  işlevsel web sayfaları sunarak işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamalarına katkı vermektedir.