• 0850 532 36 23
  • 0555 302 00 30
  • erozaydin@gmail.com
Sanayi 4.0 Süreci Ve Web Tasarım

Sanayi 4.0 Süreci Ve Web Tasarım

  • Editör

Almanya’da 2011 yılında ilk kez gündeme getirilmiş bulunan Sanayi 4.0 ( Endüstri 4.0 ) olgusu bütün dünyada tam bir devrim yaratacak.  Zorlu bir süreç olan 4. Sanayi devrimi bütün hızıyla ilerlemektedir. İnternet ve bilgi teknolojilerinin bütün dünyaya hükmetmesi   ister istemez yüksek teknolojiyi  üretim sürecine taşıyor ve makinelerin birbirine bağlayarak  siber fiziksel sistemleri oluşturuyor.

Akıllı tahta , akıllı saat, akıllı telefon akıllı ev, akıllı kümes ve bir sürü  akıllı metadan sonra, akıllı fabrikalar bütün ihtişamıyla hayatımıza giriyor.  Neredeyse üretim sürecinde insan faktörü ortadan kalkıyor ve fabrikaları da akıllı robotlar yönetecekler.  Çok yüzeysel bir değerlendirme ile insan gücünden bağımsız üretim süreçlerini yöneten makinelerin ortaya çıkarttığı  Sanayi 4.0 olgusunun temel bileşenleri ;  bilgisayar , bilişim ve internet teknolojileri.   Küçük bir örnek olması açısında WhatsApp   teknolojisinin bile  iş hayatına getirdiği yenilikleri  ve kolaylıkları değerlendirdiğimizde  Sanayi 4.0 sürecinin hayatımızı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek, bir öngörüde bulunmak pek mümkün olmuyor. Fakat şurası muhakkak ki;  Avrupa , Amerika ve Uzakdoğu ölçeğinde Sanayi 4.0 sürecinde milyar dolarların harcandığı ve büyük mesafeler  kat edildiği bir ortamda ülkemizde bu konuyla alakalı yapılan çalışmaların yeterli olmadığı ve bu konuda büyük bir atılım yapılamaması durumunda uluslararası rekabette çok geride kalacağımız ; bu fotoğrafın da ağır sonuçlarının olacağı çok açıktır.  Ülkemizde yoğun bir işsizlik problemi varken kısa bir zaman sonra “teknolojik işsizlik”  olgusuyla tanışacağız.

Sanayi 4.0 oluşumunda değerlendirmek zorunda olduğumuz bir konu ülkemizdeki işletmelerin Avrupa , Amerika ve Uzakdoğu ölçeğinde çok ufak işletmeler olduğu ve büyümekte zorluk çektikleridir. Ortaklık kültürünün yaşadığımız coğrafyada olmayışı ; ortaklık yapmalara , şirket evliliklerine , şirket devralmalarına veya kümelenmeye imkan vermiyor. Sermaye kriteri , çalışan personel kriteri , üretilen patent sayısı veya Ar-Ge’ye /Üe-Ge’ye ayrılan pay kriteri açısından milli işletmelerimiz uluslararası rekabette küçük işletme ölçeğinde kalıyorlar.  Sanayi 4.0 sürecinde ülkemizde ortaklık kültürünün henüz yaygınlaşmamış oluşu bir zafiyet yaratabilecektir.

Böyle bir fotoğrafta , pratik ama etkili sonuçlar alınabilecek hamleler yapmak zorundayız. Çekim merkezi olabilen markalar oluşturup oto finansman ile büyüme modelleri yakalamak gibi. Bu ve benzer adımların ilk hamlesi “web tasarım” olmalıdır.  Sanayi 4.0 gibi ağır bir fotoğraf karşımızdayken milli işletmelerimizin kendi aralarında tam bir iletişim kanalının kurulabilmesi,  milli işletmelerimizin ve milli ekonomimizin uluslararası rekabet ortamını korumasında fevkalade önemlidir. Web Tasarım konusunda yapılacak küçük ama etkili çalışmalar ile milli işletmelerimizin yatırım, ticaret ve hizmet alanlarında hareket kabiliyetleri gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki partnerlerine ve müşterilerine anlatılabilir, aktif pazarlama kanalları açılabilir, ortaklıklara ve iş birlikteliklerine zemin hazırlanabilir.  Bu basit adımlar rekabet ortamının dinamikleri içerisinde atılması gereken adımlara zemin hazırlayacak , sahada  kalmamızı sağlayacak etkili adımlardır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Kümelendik Platformu