• 0850 532 36 23
  • 0555 302 00 30
  • erozaydin@gmail.com
Web Sayfası Ve Bilişim Sektörü

Web Sayfası Ve Bilişim Sektörü

  • Editör

Bilişim sektörü günümüzde rekabet edebilirlik konusunda başvurduğumuz temel araçlardan bir tanesidir.  Bilişim teknolojileri sayesinde  iletişim kanalları sonuna kadar açılmış ve maliyetler inanılmaz derecede düşmüştür. Birbirine çok uzak ve büyük coğrafyalarda yaşayan insanlar bilişim sektörünün sunduğu avantajlardan yararlanarak iletişim kurabilmekte ve ticaret hacimlerinin büyütebilmektedirler.   Bilişim sektörü  ticari faaliyetler ve sosyal iletişimde çok büyük kolaylıklar sunaktadır. 

Özellikle ticaret dünyasında Web sayfaları sayesinde işletmeler  geniş kitlelere çok düşük maliyetlerle ulaşırlarken  ; hızlı iletişim, imaj , kurumsallaşma ,rekabet üstünlüğü gibi büyük kazanımlar sağlayabilmektedir.  Diğer taraftan tüm dünyada çok büyük etkiler oluşturan  sosyal medya rekabet üstünlüğü sağlama noktasında belirleyici olabilmektedir. Gerek mal ve hizmet talep edenler , gerekse piyasalara mal ve hizmet arz edenler internet üzerinde büyük bir trafik oluşturmaktadır.

Teknolojinin belki de en kötü yanı ; hiç bir zaman geriye dönüş imkanının olmamasıdır. Artık kimse daktilo kullanmayacak , postane aracılığıyla Amerika’ya mektup gönderip üç ayda mektubun ulaşmasını beklemeyecektir.  İleri teknoloji yaşam alışkanlıklarımızı da hızla değiştirmekte ve yeni düzene adapte olmamız konusunda bizi mecbur bırakmaktadır. Ticaretin yeni kurallarını ve yeni dinamiklerini internet özelinde bilişim ve bilgi teknolojileri belirlemektedir.

Yeni düzen içerisinde işletmeler teknolojilik gelişmeleri  ne kadar yakından takip eder ve yeniliklerden ne kadar kısa zamanda yararlanıyor hale gelirlerse rekabet üstünlüğü sağlamaları da o kadar hızlı olmaktadır. Bu gelişmeler ister istemez yazılım sektörünü de dinamik bir hale getirmiştir. Sektör,  gelen büyük talebi karşılamakta güçlük çekmektedir Yazılım sektöründe irili ufaklı bir çok işletme hizmet sunmaktadır. Doğal olarak her sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de bilgi kirliliği oluşmaktadır.  İş hayatının zaman ve emek konusunda beklemeye ve işlerin aksamaya tahammülü olmaması sebebiyle konusunda uzman ve kurumsallaşmış yazılım firmalarıyla çalışılması bir mecburiyet halini almıştır.

Fobe Yazılım ; internet teknolojilerindeki gelişmeleri anlık olarak takip edebilme ve yenilikleri işletmelerine sunabilme kabiliyetine sahip kurumsal bir işletmedir. Uzun yıllar değişik sektörlerde edindiği birikimleri müşterileriyle paylaşmakta ve işletmelerin internetin avantajlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktadır. Çalışma prensibi olarak öncelikle talep sahibi işletmenin ihtiyaç analizi yapılmakta ve sonrasında iş zaman planı oluşturulmaktadır. İş- zaman planı çerçevesinde Web sayfası talep eden işletme ile devamlı istişare içinde olunarak ihtiyaca layığı ile cevap verebilecek web sayfaları hazırlanmakta ve web sayfalarının güncellenmesi hizmetleri verilmektedir.  Fobe Yazılım markası ile yapılmış yüzlerce başarılı web sayfası ; yapılacak yeni web sayfaları için referans oluşturmaktadır.